IPTOP news – Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Äldre personers behov i fokus: rätt till en fast omsorgskontakt i hemtjänsten

2022-09-28 13:29

Sektionen för Äldres hälsa

"Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli i år rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en...

Vill du vara kontaktombud?

2022-09-12 16:20

Sektionen för Äldres hälsa

Kontaktombudens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och medlemmarna i olika delar av...

Save the date!

2022-09-09 11:39

Sektionen för Äldres hälsa

- Årsmöte och digital utbildningsdag för sektionen Äldres hälsa planeras in 16/2 2023 i Umeå....

Gåfotbollen växer - " Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig"

2022-08-31 21:41

Sektionen för Äldres hälsa

Citatet kommer från en av deltagarna i en ny studie från Umeå Universitet. Den visar att många...

Intressant kvalitativ studie

2022-01-14 13:56

Sektionen för Äldres hälsa

Studie kring fysioterapeutens pedagogiska förhållningssätt vid demenssjukdom