2018-09-09 09:21

IPTOP

IPTOP är en sub-grupp till World Confederation for Physical Therapists (WCPT) för fysioterapeuter som arbetar med äldre personer. IPTOP grundades 2003 och har idag ca 20 medlemsländer. Sektionen för Äldres hälsa har varit medlem i IPTOP sedan 2014. Alla medlemmar i Sektionen för Äldres hälsa är även medlemmar i IPTOP.

IPTOPs vision är att möjliggöra för nationella organisationer och deras medlemmar att arbeta med äldre genom forskning, evidensbaserad behandlingsmetoder, klinisk specialisering och samverkan med andra yrkeskategorier och vårdgivare. IPTOP arbetar för att vara en internationell resurs för fysioterapeuter som arbetar med äldre personer genom:
 Att främja samarbete mellan fysioterapeuter som arbetar med äldre personer över hela världen.
 Att uppmuntra höga standards av fysioterapi för äldre personer.
 Att uppmuntra vetenskaplig forskning och främja möjligheter för spridning om nya utvecklingar inom området.
 Att assistera WCPT medlemsorganisationer i bildandet och utvecklingen av erkända grupper som arbetar med äldre personer.
Gå gärna in på WCPTs hemsida http://www.wcpt.org. Du hittar IPTOPS hemsida under subgroups, ”Older people”. En newsletter kommer ut 2 gånger per år med information ang aktuella aktiviteter, konferenser mm. De har nyligen introducerat 2 fonder som IPTOP medlemmar kan ansöka om, en för att presentera en poster eller föredrag på en internationell konferens och den andra till forskningsmedel.
IPTOP kommer att medverka i WCPT 2019 i Geneve. De kommer att håller i ett symposium om Fall Prevention med internationella föreläsare så som Susan Hunter (Kanada), Keith Hill (Australien), Plaiwan Suttanon (Thailand), Ellen Smulders (Holland) och Shanti Johnson (Kanada). De kommer även att anordna en kvällsaktivitet med middag. Återkommer med mer info.
Om ni ska presentera en poster eller håller i ett föredrag vill IPTOP gärna sprida det i deras nyhetsbrev inför kongressen. Skicka gärna titeln på Era abstrakts till mig på gillian.asplin@vgregion.se så vidarebefordrar jag informationen till IPTOP.

IPTOP Educational Scholarship

REGULATIONS and PROCEDURES FOR IPTOP RESEARCH GRANT

Senaste nyheterna

Webbaserad kurs om rehabilitering under och efter Covid -19 omgång 2

2020-11-27 10:32

Sektionen för Äldres hälsa

Då efterfrågan på kursplatser har varit mycket stor arrangeras kursen ytterligare en gång den 2/2...

Fysioterapi vid demenssjukdom

2020-11-23 16:54

Sektionen för Äldres hälsa

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens...

Call for Committee Members

2020-11-23 16:47

Sektionen för Äldres hälsa

Som medlem i äldres hälsa är du också medlem i IPTOP

Nytt bedömningsinstrument

2020-10-30 10:12

Sektionen för Äldres hälsa

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu: MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)...

Otago träningsprogram

2020-10-28 09:15

Sektionen för Äldres hälsa

Nu finns manual till Otago träningsprogram under fliken "Träningsprogram"