Nytt bedömningsinstrument – Fysioterapeuterna

2020-10-30 10:12

Sektionen för Äldres hälsa

Nytt bedömningsinstrument

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu:

MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)
SLUTENVÅRD
TLS-BasicADL bedömer patientens funktions- och aktivitetsnivå utifrån en 3-gradig skala där färger används för att belysa hjälpbehov.

Denna är framtagen av Gillian Asplin, leg fysioterapeut, Med dr på SU/Mölndal och presenterades på utbildningsdagen 201023.

Senaste nyheterna

Rapport medlemsenkät

2021-09-12 13:39

Sektionen för Äldres hälsa

Rapport från medlemsenkät till fysioterapeuter som arbetar inom området äldres hälsa, våren 2021....

Rapport från Parkinson utbildningsdag

2021-04-24 12:00

Sektionen för Äldres hälsa

Den 12:e mars 2021 anordnade sektionen för Äldres hälsa en digital utbildningsdag "Parkinson...

Demenssjukdom och kognitiv svikt

2021-04-10 11:19

Sektionen för Äldres hälsa

Den 16:e mars anordnade Gothia Kompetens för femte året konferensen "Demenssjukdom och kognitiv...

Årsmöte 210312

2021-02-05 10:44

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte sker digitalt i samband med vår utbildningsdag den 12 mars...

Utbildningsdag 210312- nu fler platser!

2021-01-21 18:11

Sektionen för Äldres hälsa

Fredag 12 mars 2021 8.30 – 16.00 ger vi en digital utbildningsdag med titeln: ”Parkinsonbehandlin...