2019-02-19 17:20

Sektionen för Äldres hälsa

Fragility Fracture Network konferens

Lena Zidén från styrelsen för Äldres hälsa deltog i FFN:s konferens i Dublin 4-7 juli 2018.

Konferensen hölls denna gång i konferenscenter Royal College of Surgeons i centrala Dublin.Deltagare kom från olika länder, f f a från Europa, och olika yrkesgrupper, en stor andel var geriatriker.

Senaste nyheterna

Fysioterapi vid demenssjukdom

2020-11-23 16:54

Sektionen för Äldres hälsa

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens...

Call for Committee Members

2020-11-23 16:47

Sektionen för Äldres hälsa

Som medlem i äldres hälsa är du också medlem i IPTOP

Nytt bedömningsinstrument

2020-10-30 10:12

Sektionen för Äldres hälsa

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu: MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)...

Otago träningsprogram

2020-10-28 09:15

Sektionen för Äldres hälsa

Nu finns manual till Otago träningsprogram under fliken "Träningsprogram"

Kontaktombudsträff 201013

2020-10-15 15:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionens kontaktombud träffades via zoom 201013. På grund av tekniska problem avbröts mötet eft...