2020-10-30 10:12

Sektionen för Äldres hälsa

Nytt bedömningsinstrument

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu:

MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)
SLUTENVÅRD
TLS-BasicADL bedömer patientens funktions- och aktivitetsnivå utifrån en 3-gradig skala där färger används för att belysa hjälpbehov.

Denna är framtagen av Gillian Asplin, leg fysioterapeut, Med dr på SU/Mölndal och presenterades på utbildningsdagen 201023.

Senaste nyheterna

Fysioterapi vid demenssjukdom

2020-11-23 16:54

Sektionen för Äldres hälsa

Marie Ternströmleg Fysioterapeut , certifierad utbildare BPSD-registret, Rehabenheten, Sandvikens...

Call for Committee Members

2020-11-23 16:47

Sektionen för Äldres hälsa

Som medlem i äldres hälsa är du också medlem i IPTOP

Nytt bedömningsinstrument

2020-10-30 10:12

Sektionen för Äldres hälsa

Under fliken bedömningsinstrument hittar du nu: MANUAL - Traffic Light System (TLS-BasicADL)...

Otago träningsprogram

2020-10-28 09:15

Sektionen för Äldres hälsa

Nu finns manual till Otago träningsprogram under fliken "Träningsprogram"

Kontaktombudsträff 201013

2020-10-15 15:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionens kontaktombud träffades via zoom 201013. På grund av tekniska problem avbröts mötet eft...