2020-03-12 08:01

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdagen ställs in

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare. Detta gör att vår utbildningsdag fredag 13/3 ställs in.

Med anledning av Covid-19 har Fysioterapeuternas förbundsstyrelse idag tagit ett beslut som innebär att starkt rekommendera att samtliga fysiska sammankomster och möten där förbundet är arrangör ställs in. Beslutet gäller omgående och tills vidare. OBS! Rekommendationen gäller alla fysiska medlemssammankomster inom Fysioterapeuterna, inklusive alla möten och utbildningar där förbundets sektioner och distrikt är arrangör.

Har du frågor så hör av dig till vår mejl:  aldreshalsa@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Sektionen för Äldres hälsa

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...

Utbildningsdagen ställs in

2020-03-12 08:01

Sektionen för Äldres hälsa

Fysioterapeuterna ställer in fysiska möten och sammankomster tills vidare. Detta gör att vår...

Reportage från en eftermiddag om demens

2020-02-21 15:12

Sektionen för Äldres hälsa

Två av sektionens kontaktombud i Stockholm, Julia Hamilton och Madelene Bruce Danielsson ordnade ...

Rapport från FFN

2020-01-23 17:06

Sektionen för Äldres hälsa

Lena Zidén deltog från styrelsen i "Fragility Fracture Networks" årliga konferens 27-30 augusti i...