2018-12-17 00:08

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag i Uppsala 15 mars 2019

Den 15 mars 2019 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektionens årsmöte. Rubriken på utbildningsdagen är "Ett fall framåt - om fall och fallprevention för äldre personer" och det kommer intressanta nationella och internationella föreläsare. Klicka på länken under för att se aktuellt program. Under finns också länken anmälningen. När anmälan har gått genom är du anmäld till utbildningsdagen och årsmötet för sektionen Äldres hälsa (om du är medlem i sektionen).

För aktuellt program klicka här

För anmälan klicka här

Har du frågor om utbildningsdagen eller årsmötet kan dessa skickas till:

aldreshalsa@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Reportage Virtual Reality-träff

2019-01-17 09:27

Sektionen för Äldres hälsa

Julia Hamilton, kontaktombud, har varit på Glasberga äldreboende och tagit del av deras projekt m...

VR-konferens inom äldreomsorgen

2019-01-02 11:00

Sektionen för Äldres hälsa

Den 15 november 2018 arrangerade Södertälje kommun en konferens med titeln ”VR inom äldreomsorgen...

Utbildningsdag i Uppsala 15 mars 2019

2018-12-17 00:08

Sektionen för Äldres hälsa

Den 15 mars 2019 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektione...

Möte med kontaktombuden 181206

2018-12-16 11:12

Sektionen för Äldres hälsa

Den 6 december hölls ett möte mellan styrelsen för sektionen för Äldres Hälsa och sektionens...

Multisjuka äldre 2018

2018-12-16 11:06

Sektionen för Äldres hälsa

Seminariet Multisjuka äldre 2018 – hur löser vi utmaningen? genomfördes den 25 oktober på Bonnier...