2020-01-17 11:34

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 200313

Den 13 mars 2020 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektionens årsmöte. Rubriken på utbildningsdagen är "Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering" Klicka på länken under för att se aktuellt program. Under finns också länken för anmälan. När anmälan har gått igenom är du anmäld till utbildningsdagen och årsmötet för sektionen Äldres hälsa (om du är medlem i sektionen).

Program till utbildningsdag 200313

Länk till anmälan

Har du frågor om utbildningsdagen eller årsmötet kan dessa skickas till

aldreshalsa@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Reportage från en eftermiddag om demens

2020-02-21 15:12

Sektionen för Äldres hälsa

Två av sektionens kontaktombud i Stockholm, Julia Hamilton och Madelene Bruce Danielsson ordnade ...

Rapport från FFN

2020-01-23 17:06

Sektionen för Äldres hälsa

Lena Zidén deltog från styrelsen i "Fragility Fracture Networks" årliga konferens 27-30 augusti i...

Utbildningsdag 200313

2020-01-17 11:34

Sektionen för Äldres hälsa

Den 13 mars 2020 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektione...

Kontaktombudsträff via skype 191119

2020-01-15 10:45

Sektionen för Äldres hälsa

Styrelsen hade ett skypemöte med kontaktombuden i samband med ett styrelsemöte 191119 där...

Minnesanteckningar från kontaktombudsträff

2019-11-05 16:22

Sektionen för Äldres hälsa

Nu finns minnesanteckningar från kontaktombudsträff i samband med Fysioterapi 2019