2020-01-17 11:34

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag 200313

Den 13 mars 2020 är det dags för en ny intressant utbildningsdag i Uppsala i samband med sektionens årsmöte. Rubriken på utbildningsdagen är "Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering" Klicka på länken under för att se aktuellt program. Under finns också länken för anmälan. När anmälan har gått igenom är du anmäld till utbildningsdagen och årsmötet för sektionen Äldres hälsa (om du är medlem i sektionen).

Program till utbildningsdag 200313

8/3-20: Anmälan är stängd.

Har du frågor om utbildningsdagen eller årsmötet kan dessa skickas till

aldreshalsa@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Kontaktombudsträff 201013

2020-10-15 15:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionens kontaktombud träffades via zoom 201013. På grund av tekniska problem avbröts mötet eft...

Webbaserad kurs om Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19

2020-09-21 16:22

Sektionen för Äldres hälsa

Den 10 november genomförs en webbutbildning om rehabilitering under och efter genomgången covid -19.

Utbildningsdag 201023

2020-08-21 13:50

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag ”Hållbart åldrande – benhälsa, skörhet, fraktur och rehabilitering”   Utbildningsd...

Aktuell information om träningsprogram

2020-05-20 07:50

Sektionen för Äldres hälsa

Socialstyrelsen har i dagarna kommit ut med information samt en film för att stödja äldre persone...

Årsmötet sker digitalt

2020-03-16 16:27

Sektionen för Äldres hälsa

Sektionen för Äldres hälsas årsmöte blev inställt den 13/3 p.g.a. Covid-19 och sker därför iställ...