Demensnätverket – Fysioterapeuterna

Demensnätverket

Sedan drygt tio år finns det ett demensnätverk för fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Om nätverket

Demensnätverket är ett nätverk som funnits i drygt 10 års tid. Nätverket är i första hand ett mailnätverk öppet för sjukgymnaster/fysioterapeuter med intresse för demensfrågor. Nätverket bygger på ett aktivt deltagande och nätverkets medlemmar ansvarar gemensamt för kontakter och informationsutbyte sinsemellan. Ett nyhetsbrev skrivet av nätverkets administratör skickas ut till registrerade medlemmar fyra gånger/år (ungefär i mars, juni, september och december). Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och tips på innehåll tas gärna emot från er medlemmar!

Att bli medlem i nätverket

För att delta i demensnätverket krävs att man är sjukgymnast/fysioterapeut och att man skickar in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. När du skickar en förfrågan om medlemskap så ange var du arbetar (arbetsplats, verksamhetsområde) och om du har något särskilt intresseområde samt någon specialistkunskap.

Administratören för demensnätverket uppdaterar kontinuerligt dess medlemsregister och känner du att dina uppgifter har förändrats så hör gärna av dig så uppdaterar vi din information! I de mailutskick som görs i nätverket kommer samtliga deltagares e-postadresser att vara synliga.

Administratör för demensnätverket är sjukgymnast Karin Nordell. Karin är även styrelsemedlem i sektionen för Äldres Hälsa samt ett av sektionens kontaktombud.