TIPS till dig som arbetar som fysioterapeut inom äldrevård och/eller rehabilitering på kommunal nivå – Fysioterapeuterna

2021-02-02 19:00

TIPS till dig som arbetar som fysioterapeut inom äldrevård och/eller rehabilitering på kommunal nivå

Om du upplever behov av stöd för att förbättra rehabiliteringsverksamheten där du arbetar, kontakta den som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i din kommun. Om MAR inte finns i din kommun kontakta den som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Om du söker specifikt kunskapsstöd rekommenderas FYSS samt material i denna länk https://world.physio/sites/default/files/2020-07/PS-2019-Older-people.pdf. Dessutom hittar du nyheter kontinuerligt på Fysioterapeuternas och Äldres hälsas hemsidor bland annat under fliken ”Nätverk”.

Om du söker stöd i din yrkesroll, eller vill stötta andra fysioterapeuter i deras utveckling, finns möjlighet att söka mentorsprogram via förbundet, se länk Fysioterapeuternas mentorprogram