Hedersutmärkelse

Sektionen för Äldres hälsa har instiftat en hedersutmärkelse i syfte att lyfta fram fysioterapeuter som aktivt har bidragit till kvalitetsutveckling i sin verksamhet, att visa på goda exempel som kan inspirera andra fysioterapeuter som arbetar med äldres hälsa runt om i landet.

Vem eller vilka kan nomineras?
En eller flera personer inom en verksamhet, minst en måste dock vara fysioterapeut och medlem i sektionen för Äldres hälsa sedan minst 1 år (innevarande år, sedan januari 2017). Man kan nominera sig själv. Medlemmar i styrelsen för sektionen Äldres Hälsa får ej nomineras.

Vad kan man nomineras för?
Den eller de som nomineras ska ha verkat för äldres hälsa och välbefinnande.

Sektionens styrelse utser mottagare av hedersutmärkelsen som delas ut i samband med sektionens årsmöte. Om en grupp erhåller hedersutmärkelsen bekostar sektionen resa och deltagande vid årsmöte/utbildningsdag för 3 personer från gruppen.

Skicka din nominering via epost till någon i styrelsen

   


 

Hedersutmärkelsen Äldres Hälsa 2017

  Caroline Holmberg


 

 Sjukgymnast Carolin Holmberg har under många åt arbetat hälsoförebyggande inom Uppsala kommuns Träffpunkter. Hon har tillsammans med sina kolleger utvecklat den fysiska träningen på Träffpunkterna genom att erbjuda t.ex. styrketräning i seniorgym, styrkegympa, qigong- och zumbagrupper. De har också i kommunens digitala hälsocoach utarbetat träningsprogram för bl.a. balans, core och qigong. Carolin har inspirerat många äldre personer till träning med sin entusiasm, sitt genuina intresse för friskvård för äldre samt sina evidensbaserade kunskaper . Hon individanpassar träningen i seniorgymmet så att varje deltagare har sitt eget träningsprogram.
Verksamheten har med tiden blivit så välkänd och populär bland kommunen äldre personer så att det idag finns en väntelista för att få påbörja träning i seniorgymmen. Verksamheten har också under många år tagit emot samtliga studenter på fysioterapeututbildningen för studiebesök vilket medfört att många fysioterapeutstudenter fått en mycket positiv inställning till träning för äldre.