Kalendarium

mar
13

13 mars 2020

Utbildningsdag och årsmöte 200313

Gunnesalen, Psykiatrins hus, ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sektionen för Äldres hälsa