Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende: från forskning till tillämpning – Fysioterapeuterna

Fysisk aktivitet och proteinrikt kosttillägg till personer som bor på äldreboende

05 maj 2021, 14:30 – 16:00

Plats: Webbinarium

Extern arrangör, Sektionen för Äldres hälsa

Syftet med detta webbinarium är att diskutera innehållet i den äldreomsorg samhället erbjuder. Fokus kommer att ligga på nutrition och fysisk aktivitet. Ligger det ett värde i att erbjuda individer som bor på äldreboende enkla muskelstärkande övningar som genomförs i den dagliga omvårdnaden, i kombination med extra närings- och proteinrikt kosttillägg?

Fysisk aktivitet och bra mat är hörnstenar i ett aktivt och rikt liv i alla åldrar, även sent i livet. Många som flyttar till äldreboenden har dålig näringsstatus och är fysiskt inaktiva och muskelsvaga. Till viss del kan det motverkas.

Webbinariet erbjuder från ett tvärprofessionellt perspektiv uppdaterade nationella och internationella rekommendationer om träning och nutrition för äldre.

Rekommendationerna kommer att speglas av genomförandet och resultaten från den nyligen avslutade så kallade OPEN-studien, där dagliga uppresningsövningar och dagligt proteinrikt kosttillägg till personer på äldre-boende utvärderats. Även de äldres och personalens personliga erfarenheter och upplevelser av träningen och kosttilläggen kommer att presenteras.

Webbinariet är kostnadsfritt och sista dag för anmälan är den 5 maj.

Läs mer och anmäl dig via QR-kod (pdf)

Kommande händelser

okt
14

14 oktober 2021, 10:00 – 15 oktober 2021, 15:50

Äldreomsorgsdagarna

Stockholm

Extern arrangör