Utbildningsdag med årsmöte Uppsala

15 mars 2019

Plats: Gunnesalen, Psykiatrines hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag i Uppsala: "Ett fall framåt - om fall och fallprevention för äldre personer"

Kommande händelser
okt
01

01 oktober 2019

EU Falls Festival

Umeå Folkets hus

Sektionen för Äldres hälsa

okt
17

17 oktober 2019

Äldreomsorgsdagarna

Stockholm

Sektionen för Äldres hälsa

okt
24

24 oktober 2019

Nordisk konferens, vestbulär rehabilitering

Köpenhamn

Sektionen för Äldres hälsa