Utbildningsdag med årsmöte Uppsala

15 mars 2019

Plats: Gunnesalen, Psykiatrines hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sektionen för Äldres hälsa

Utbildningsdag i Uppsala: "Ett fall framåt - om fall och fallprevention för äldre personer"

Kommande händelser
okt
17

17 oktober 2019

Äldreomsorgsdagarna

Stockholm

Sektionen för Äldres hälsa