Utbildningsdag m/årsmöte Uppsala

15 mars 2019

Plats: Gunnesalen, Psykiatrines hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Utbildningsdag i Uppsala: "Ett fall framåt - om fall och fallprevention för äldre personer"

Kommande händelser
mar
15

15 mars 2019

Utbildningsdag m/årsmöte Uppsala

Gunnesalen, Psykiatrines hus, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala