Evidensbaserade träningsprogram

Här nedan presenteras träningsprogram som är utvärderade och där resultaten är publicerade i vetenskapliga artiklar

Träningsprogram från utbildningsdagen 24 mars 2017 "Yr i bollen - yrsel hos äldre person" Lena Kollén och Berit Bjerlemo
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö mellersta båggång, Hem-Gufoni vä
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä mellersta båggång, Hem_barbeque
Egenbeh godartad lägesyrsel i bakre båggång, Habitueringsträning
Egenbeh godartad Lägesyrsel i vänster mellersta bågång, Hem-Gufoni
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö bakre båggång, Hem-Epley hö 
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö bakre båggågn, Hem-Semont hö 
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä bakre båggång, Hem-Epley vä 
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä bakre båggång, Hem-Semont vä 

HIFE-programmet, som syftar till att förbättra balans och gång- och förflyttningsförmågan, utarbetades i samband med en studie som genomfördes på särskilda boenden i Umeå. Läs mer om HIFE-programmet här!

OTAGO-programmet, syftar till att minska risken för fall, utarbetades i samband med en studie i Nya Zeeland. Det består av ett hemträningsprogram med övningar för att förbättra balans och muskelstyrkan i nedre extremitet. Läs mer om OTAGO här!

Information från våra grannländer


Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn har tagit fram ett dokument gällande fysisk aktivitet och äldre med nyttig information och tips/råd, ladda ner dokument från Sundhetsstyrelsen här!

Norska folkhälsoinstitutet - Hälsodirektoratet
Konkreta råd om fysisk aktivitet, läs mer från Norska folkhälsoinstitutet här!

Norsk träningsbank -
registrera dig här så får du tillgång till en omfattande träningsbank med bilder!


Känner du till träningsprogram som du inte hittar här? Ta gärna kontakt med Lena Zidén i styrelsen.