Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

MI-E - behandlingsriktlinjer

2019-11-19 16:36

Sektionen för Andning och cirkulation

Nordic2020

2019-11-07 16:11

Sektionen för Andning och cirkulation

Vic utbildningsdagar - Medfödda hjärtfel

2019-06-11 16:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
dec
09

09 december 2019, 20:00 – 21:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

feb
06

06 februari 2020, 10:00 – 16:00

Nätverksträff för fysioterapeuter/ sjukgymnaster som arbetar med njursjukvård

Stockholm

Sektionen för Andning och cirkulation

mar
12

12 mars 2020, 09:00 – 13 mars 2020, 16:00

Nordic2020

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo, Norge

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se