Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

Nyhetsbrev från ICCrPT

2018-09-14 16:07

Sektionen för Andning och cirkulation

Temadag forskning intensivvård - inställd

2018-09-06 12:13

Sektionen för Andning och cirkulation

Fysioterapi vid njursjukdomar

2018-08-17 08:38

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
okt
02

02 oktober 2018, 20:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
05

05 november 2018, 20:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
08

08 november 2018 – 21 mars 2019

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – grundkurs 7,5 hp

Uppsala

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
22

22 november 2018, 09:30 – 16:00

Träning av personer med KOL och/eller hjärtsvikt inom primärvården – Hur lägger vi upp arbetet?

Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Lasarettsbacken 7, 907 46 Umeå, lokal A 310

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se