Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

VIC utbildningsdagar i sekundärprevention

2018-06-13 08:29

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2018

2018-06-07 11:55

Sektionen för Andning och cirkulation

VIC utbildningsdagar i hjärtsvikt

2018-05-23 07:22

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
aug
13

13 augusti 2018

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

sep
03

03 september 2018 – 04 september 2018

Styrelsemöte

Stockholm

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
08

08 november 2018 – 21 mars 2019

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – grundkurs 7,5 hp

Uppsala

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
30

30 november 2018, 10:15 – 16:00

Temadag om träning efter ileostomi-operation

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se