Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

Inbjudan till temadag

2018-11-13 21:27

Sektionen för Andning och cirkulation

Fysioterapi vid njursjukdomar

2018-11-01 15:52

Sektionen för Andning och cirkulation

Nyhetsbrev från ICCrPT

2018-09-14 16:07

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
nov
22

22 november 2018, 09:30 – 16:00

Träning av personer med KOL och/eller hjärtsvikt inom primärvården – Hur lägger vi upp arbetet?

Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Lasarettsbacken 7, 907 46 Umeå, lokal A 310

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
28

28 november 2018, 10:00 – 16:00

Temadag forskning inom hjärta kärl

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniahemmet, sal Elekta.

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
29

29 november 2018, 10:00 – 16:00

Nätverksträff - Fysioterapi vid njursjukdom

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniahemmet, sal Elekta.

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
30

30 november 2018, 10:15 – 16:00

Temadag om träning efter ileostomi-operation

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se