Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

Årsmöte 2018

2018-03-26 14:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Verksamhetsberätelse 2017

2018-02-28 12:01

Sektionen för Andning och cirkulation

Inbjudan till Årsmöte 2018

2018-02-23 14:32

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
maj
22

22 maj 2018, 10:30 – 16:00

Temadag - fördjupning respiration

Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sektionen för Andning och cirkulation

jun
11

11 juni 2018

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
30

30 november 2018, 10:15 – 16:00

Temadag om träning efter ileostomi-operation

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se