Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

Fortsättningskurs - Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

2019-06-12 16:12

Sektionen för Andning och cirkulation

Vic utbildningsdagar - Medfödda hjärtfel

2019-06-11 16:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2019

2019-06-05 12:27

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium
sep
10

10 september 2019

Styrelsemöte

Stockholm

Sektionen för Andning och cirkulation

okt
16

16 oktober 2019, 10:00 – 16:00

Träning av personer med KOL inom primärvården – Hur lägger vi upp arbetet?

Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Eugeniahemmet, lokal Siemens.

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se