Aktuellt

Årsmöte 2018

2018-03-26 14:37

Nu finns sektionens årsmötesprotokoll för 2018 att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Verksamhetsberätelse 2017

2018-02-28 12:01

Sektionens verksamhetsberättelse för 2017 finns nu att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Inbjudan till Årsmöte 2018

2018-02-23 14:32

Sektionen för Andning och Cirkulation bjuder in till årsmöte 2018

Sektionen för Andning och cirkulation

Kurs på avancerad nivå vid Göteborgs universitet

2018-02-19 19:29

Välkommen att söka kursen "Fysisk träning med fördjupning inom arbets- och träningsfysiologi", 7....

Sektionen för Andning och cirkulation

Nya riktlinjer för astma & KOL-vård i primärvård

2018-02-04 20:53

Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas – nya kriterier för astma/KOL-mottagning i...

Sektionen för Andning och cirkulation

Inspiratorisk muskelträning (IMT)

2017-10-31 16:20

Temadag om inspiratorisk muskelträning (IMT) anordnas i Umeå 20 mars 2018.

Sektionen för Andning och cirkulation

Inbjudan till temadag

2017-10-04 20:23

Fördjupning respiration: auskultation, lungröntgen och blodgaser.

Sektionen för Andning och cirkulation

NY FLIK: FoU projekt

2017-06-21 15:52

Är du intresserad av FoU projekt? Titta under fliken FoU projekt!

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2017

2017-06-19 21:22

Nu kan du läsa vårt sommarutskick.

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmötesprotokoll 2017

2017-03-31 19:17

Nu finns sektionens årsmötesprotokoll 2017 att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation