Aktuellt

Fysioterapi vid Covid-19

2020-03-22 14:35

Rekommendationer kring fysioterapeutisk behandling vid COVID-19

Sektionen för Andning och cirkulation

Hur jobbar en fysioterapeut på IVA?

2020-03-22 14:04

Ulrika Holdar, IVA-sjukgymnast, gästade den populära IVA podden IVA-juntan under två avsnitt i...

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmöte 2020 - framflyttat

2020-03-15 22:04

Sektionen för Andning och cirkulation flyttar fram datum för sektionens årsmöte p.g.a viruset...

Sektionen för Andning och cirkulation

ICCrPT - årets 1:a nyhetsbrev

2020-03-11 18:33

Internationella nyheter från andnings- och cirkulationsområdet.

Sektionen för Andning och cirkulation

Inställd kongress - Nordic 2020

2020-03-08 21:16

The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy 2020 som skulle ha arrangerats i Osl...

Sektionen för Andning och cirkulation

Verksamhetsberättelse 2019

2020-03-04 16:20

Sektionens verksamhetsberättelse för 2019 finns nu att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Vinterutskick 2019

2019-12-03 08:37

Nu kan du läsa vårt vinterutskick för 2019.

Sektionen för Andning och cirkulation

MI-E - behandlingsriktlinjer

2019-11-19 16:36

Andningssviktregistret Swedevox har tagit fram riktlinjer för behandling med mekanisk...

Sektionen för Andning och cirkulation

Nordic2020

2019-11-07 16:11

Anmälan till vårens nordiska kongress, The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiothera...

Sektionen för Andning och cirkulation

Vic utbildningsdagar - Medfödda hjärtfel

2019-06-11 16:37

”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”

Sektionen för Andning och cirkulation