Aktuellt

ICCrPT - nyhetsbrev januari 2019

2019-01-09 21:52

Internationella nyheter från Andnings- och Cirkulationsområdet.

Sektionen för Andning och cirkulation

Extra platser på hjärtkursen

2019-01-09 16:57

Hade du tänkt gå kursen " Fysisk träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom" i början av...

Sektionen för Andning och cirkulation

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

2018-12-20 13:47

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Sektionen för Andning och cirkulation

Vinterutskick 2018

2018-12-19 08:51

Nu kan du läsa vårt vinterutskick 2018.

Sektionen för Andning och cirkulation

Evidensbaserad behandling för personer med lungsjukdom. Save the date!

2018-12-05 13:59

Föreläsningar och paneldebatt om evidens och hur vi kan bygga en effektiv och hållbar KOL-vård i...

Sektionen för Andning och cirkulation

Inbjudan till temadag

2018-11-13 21:27

Fördjupning respiration: auskultation, lungröntgen och blodgaser.

Sektionen för Andning och cirkulation

Nyhetsbrev från ICCrPT

2018-09-14 16:07

Funderar du över vad som händer i runt om i världen inom Andnings- och Cirkulationsområdet?

Sektionen för Andning och cirkulation

VIC utbildningsdagar i sekundärprevention

2018-06-13 08:29

Nationella utbildningsdagar i sekundärprevention arrangeras av arbetsgruppen för sekundärpreventi...

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2018

2018-06-07 11:55

Nu kan du läsa sektionens sommarutskick.

Sektionen för Andning och cirkulation

Nya riktlinjer för astma & KOL-vård i primärvård

2018-02-04 20:53

Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas – nya kriterier för astma/KOL-mottagning i...

Sektionen för Andning och cirkulation