Aktuellt

Inbjudan till temadag

2018-11-13 21:27

Fördjupning respiration: auskultation, lungröntgen och blodgaser.

Sektionen för Andning och cirkulation

Fysioterapi vid njursjukdomar

2018-11-01 15:52

Nu finns programmet för dagen färdigt!

Sektionen för Andning och cirkulation

Nyhetsbrev från ICCrPT

2018-09-14 16:07

Funderar du över vad som händer i runt om i världen inom Andnings- och Cirkulationsområdet?

Sektionen för Andning och cirkulation

Temadag forskning intensivvård - inställd

2018-09-06 12:13

I början av sommaren skickade sektionen ut en förfrågan om det fanns ett intresse bland fysiotera...

Sektionen för Andning och cirkulation

VIC utbildningsdagar i sekundärprevention

2018-06-13 08:29

Nationella utbildningsdagar i sekundärprevention arrangeras av arbetsgruppen för sekundärpreventi...

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2018

2018-06-07 11:55

Nu kan du läsa sektionens sommarutskick.

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmöte 2018

2018-03-26 14:37

Nu finns sektionens årsmötesprotokoll för 2018 att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Verksamhetsberätelse 2017

2018-02-28 12:01

Sektionens verksamhetsberättelse för 2017 finns nu att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Kurs på avancerad nivå vid Göteborgs universitet

2018-02-19 19:29

Välkommen att söka kursen "Fysisk träning med fördjupning inom arbets- och träningsfysiologi", 7....

Sektionen för Andning och cirkulation

Nya riktlinjer för astma & KOL-vård i primärvård

2018-02-04 20:53

Vården av patienter med astma och KOL måste stärkas – nya kriterier för astma/KOL-mottagning i...

Sektionen för Andning och cirkulation