2019-01-09 21:52

Sektionen för Andning och cirkulation

ICCrPT - nyhetsbrev januari 2019

Internationella nyheter från Andnings- och Cirkulationsområdet.

Internationella sektionens senaste nyhetsbrev finns nu att läsa. Nyhetsbrevet innehåller mycket kring WCPT kongressen i Genève men också bland annat en artikel om vår svenska sektion.

Nyhetsbrev januari 2019

Senaste nyheterna

ICCrPT - nyhetsbrev januari 2019

2019-01-09 21:52

Sektionen för Andning och cirkulation

Internationella nyheter från Andnings- och Cirkulationsområdet.

Extra platser på hjärtkursen

2019-01-09 16:57

Sektionen för Andning och cirkulation

Hade du tänkt gå kursen " Fysisk träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom" i början av...

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

2018-12-20 13:47

Sektionen för Andning och cirkulation

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Vinterutskick 2018

2018-12-19 08:51

Sektionen för Andning och cirkulation

Nu kan du läsa vårt vinterutskick 2018.

Evidensbaserad behandling för personer med lungsjukdom. Save the date!

2018-12-05 13:59

Sektionen för Andning och cirkulation

Föreläsningar och paneldebatt om evidens och hur vi kan bygga en effektiv och hållbar KOL-vård i...