2018-12-20 13:47

Sektionen för Andning och cirkulation

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Utvärderingen belyser om landstingen arbetar på det sätt som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor.

Senaste nyheterna

Verksamhetsberättelse 2018

2019-03-08 11:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Verksamhetsberättelsen för 2018 finns nu att läsa.

Forskningsdag inom respirationsområdet

2019-02-25 14:57

Sektionen för Andning och cirkulation

Alla forskare och forskarstuderande inom respirationsområdet hälsas välkomna till sektionens sjät...

Inbjudan till årsmöte 2019

2019-02-13 11:06

Sektionen för Andning och cirkulation

Sektionen för Andning och Cirkulation bjuder in till årsmöte 2019.

IVA-dagar 2019

2019-02-01 11:45

Sektionen för Andning och cirkulation

Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom intensivvård, välkommen till IVA-dagarna 2019 i Norrköping.

Evidensbaserad behandling för personer med lungsjukdom

2019-01-29 16:19

Sektionen för Andning och cirkulation

Välkommen till ett seminarium med världsledande och prisbelönta forskare och kliniker.