2018-12-20 13:47

Sektionen för Andning och cirkulation

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Utvärderingen belyser om landstingen arbetar på det sätt som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor.

Senaste nyheterna

Fortsättningskurs - Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL

2019-06-12 16:12

Sektionen för Andning och cirkulation

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet erbjuder i samarbete med Margareta...

Vic utbildningsdagar - Medfödda hjärtfel

2019-06-11 16:37

Sektionen för Andning och cirkulation

”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”

Sommarutskick 2019

2019-06-05 12:27

Sektionen för Andning och cirkulation

Nu kan du läsa vårt sommarutskick 2019

Save the date!

2019-05-03 16:48

Sektionen för Andning och cirkulation

The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy

Protokoll årsmöte 2019

2019-04-09 21:48

Sektionen för Andning och cirkulation

Protokollet från sektionens årsmöte 2019 finns nu att läsa.