2018-12-20 13:47

Sektionen för Andning och cirkulation

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Utvärderingen belyser om landstingen arbetar på det sätt som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Men framför allt visar den på förbättringsområden, då vården skiljer sig åt beroende på var i landet man bor.

Senaste nyheterna

ICCrPT - nyhetsbrev januari 2019

2019-01-09 21:52

Sektionen för Andning och cirkulation

Internationella nyheter från Andnings- och Cirkulationsområdet.

Extra platser på hjärtkursen

2019-01-09 16:57

Sektionen för Andning och cirkulation

Hade du tänkt gå kursen " Fysisk träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom" i början av...

Ny utvärdering av vården vid astma och KOL

2018-12-20 13:47

Sektionen för Andning och cirkulation

Socialstyrelsen har gjort en ny utvärdering av vården vid astma och KOL.

Vinterutskick 2018

2018-12-19 08:51

Sektionen för Andning och cirkulation

Nu kan du läsa vårt vinterutskick 2018.

Evidensbaserad behandling för personer med lungsjukdom. Save the date!

2018-12-05 13:59

Sektionen för Andning och cirkulation

Föreläsningar och paneldebatt om evidens och hur vi kan bygga en effektiv och hållbar KOL-vård i...