2019-06-05 12:27

Sektionen för Andning och cirkulation

Sommarutskick 2019

Nu kan du läsa vårt sommarutskick 2019

Senaste nyheterna

Vinterutskick 2019

2019-12-03 08:37

Sektionen för Andning och cirkulation

Nu kan du läsa vårt vinterutskick för 2019.

MI-E - behandlingsriktlinjer

2019-11-19 16:36

Sektionen för Andning och cirkulation

Andningssviktregistret Swedevox har tagit fram riktlinjer för behandling med mekanisk...

Nordic2020

2019-11-07 16:11

Sektionen för Andning och cirkulation

Anmälan till vårens nordiska kongress, The Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiothera...

Vic utbildningsdagar - Medfödda hjärtfel

2019-06-11 16:37

Sektionen för Andning och cirkulation

”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”

Sommarutskick 2019

2019-06-05 12:27

Sektionen för Andning och cirkulation

Nu kan du läsa vårt sommarutskick 2019