Kalendarium

aug
13

13 augusti 2018

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

sep
03

03 september 2018 – 04 september 2018

Styrelsemöte

Stockholm

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
08

08 november 2018 – 21 mars 2019

Interprofessionellt lärande vid astma, allergi och KOL – grundkurs 7,5 hp

Uppsala

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
30

30 november 2018, 10:15 – 16:00

Temadag om träning efter ileostomi-operation

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Sektionen för Andning och cirkulation