Fysisk träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom

04 februari 2019, 10:00 – 08 februari 2019, 14:00

Plats: Göteborg

Sektionen för Andning och cirkulation

Välkommen till en kurs om fysisk träning av patienter med hjärt- kärlsjukdom.

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med fysisk träning för patienter med hjärtsjukdom och/eller perifer kärlsjukdom: Kursen kommer att belysa arbets- och träningsfysiologiska aspekter inom hjärt- och kärlområdet.

Kursen kommer att innefatta arbetsfysiologi, patofysiologi, diagnostik inklusive EKG tolkning, behandling, test av fysisk kapacitet och fysisk träning vid nedanstående diagnosområden:

  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Klaffsjukdom
  • Kronisk hjärtsvikt
  • GUCH
  • Arytmier (Pacemakers, ICDs)
  • PAH
  • Perifer kärlsjukdom
  • Kardiogenetik
  • Kardiomyopati
  • Nefrologi i relation till kardiologi

Kursansvariga:

Åsa Cider, Lotta Jansson och Anna-Lena Grönling

Plats:

Göteborg

Datum och tid:

4 februari kl 10:00 till 8 februari kl 14:00, 2019

Kostnad:

6 500 kr för medlemmar i Fysioterapeuterna, sektionen för Andning och Cirkulation,
8 500 kr för medlemmar i Fysioterapeuterna,
10 000 kr för icke medlemmar.
Pris inklusive lunch och kaffe

Anmälan

Det finns nu ytterligare en chans att anmäla sig till kursen då vi har kunnat utöka antalet platser med 10 st. Först till kvarn gäller. Anmäl dig här.

Frågor:

Kontakta Åsa Cider på asa.cider@gu.se

OBS! Anmälan är bindande. När fakturan med kursavgiften är betald har du en plats på kursen. Erlagd kursavgift återbetalas ej.

 

Kommande händelser
mar
22

22 mars 2019, 09:00 – 15:30

Hur kan vi bygga en effektiv och hållbar KOL-vård i Sverige?

Umeå, Umeå universitet, Vårdvetarhuset, Sal B101

Sektionen för Andning och cirkulation

apr
08

08 april 2019, 10:00 – 09 april 2019, 16:00

Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sektionen för Andning och cirkulation

apr
08

08 april 2019, 20:00 – 21:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

maj
06

06 maj 2019, 20:00 – 21:00

Styrelsemöte

Sektionen för Andning och cirkulation

maj
13

13 maj 2019, 10:15 – 16:15

Temadag

Lund (Skånes universitetssjukhus, Lund)

Sektionen för Andning och cirkulation