Interaktivt erfarenhetsutbyte – Fysioterapeuterna

Covid-19 - Interaktivt erfarenhetsutbyte för fysioterapeuter

Inom ramen för den nationella plattformen för fysioterapeuter om Covid-19, arrangeras Zoom möten för erfarenhetsutbyte.

Vårens fjärde interaktiva zoom möte kommer att arrangeras måndag 12/4, kl 16:00 - 17:00.
På mötet kommer företrädare för svenska covidföreningen att delta. Karin Wadell, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, kommer att berätta om arbetet i socialstyrelsen. Mötet kommer också att ta upp felkällor vid pulsoximetri (saturationsmätning).

Join Zoom Meeting