Svensk översättning av Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting – Fysioterapeuterna

Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting: svensk översättning

Med anledning av Coronakrisen har ledande forskare inom fysioterapi, respiration och rehabilitering samlats och satt ihop ett så kallad Task Force-dokument om tidiga rehabiliterande insatser efter akut behandling på sjukhus hos personer som överlevt en COVID-19 infektion. Dokumentet har nu översatts till svenska och innehåller fakta som fanns vid dagen för publicering vilket var 2020-04-03. Vårt mål är att, efter hand, även översätta de uppdateringar som planeras.