Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Sektionens övergripande målsättning är att verka för och stimulera till fördjupning och spridning av såväl teoretisk som praktisk kunskap i fysioterapi inom sektionens område. Som ett led i detta vill vi här samla pågående/planerade forsknings- och utvecklingsprojekt som är relevanta för vår sektion.

Syftet med att samla pågående/planerade forsknings- och utvecklingsprojekt är att synliggöra projekt och projektidéer så att de sprids. Det kan t.ex. vara till hjälp om man vill göra ett magisterarbete eller funderar på att skapa ett utvecklingsprojekt. Det ger också möjlighet att söka efter och hitta sammarbetspartners.

Nedan finns en mall för projektbeskrivningen innehållande:

  • Titel.
  • Typ a projekt.
  • Syftet med projektet.
  • Kort beskrivning av projektet.
  • Kontaktuppgifter till projektledare (den som genomför eller är ansvarig för projektet).
  • Aktuellt inom projektet (t.ex., att projektet önskar anställa en doktorand eller söker samarbetspartners).

Inget projekt är för litet eller för stort för att beskrivas!

Ladda ner mallen, fyll i den och skicka den sen till maria@andningcirkulation.se

Teckenbegränsning i mallen är inklusive mellanslag.

Här finns ett exempel på en ifylld mall.