Konferenser

Konferenser som kan vara av intresse för sektionens medlemmar.

2018

 

Nationella utbildningsdagar för medfödda hjärtfel, Umeå 1-2 februari

 

3rd International Joint Meeting (JIVID - ERCA), Lyon Frankrike 15-17 mars

 

IVA-dagar, Göteborg 23-24 april

 

Svenska kardiovaskulära vårmötet, Stockholm 25-27 april

 

ERS International Congress 2018, Paris, Frankrike 15-19 september

 

6th European Conference on Weaning & Rehabilitation in Critically ill Patients, Leuven, Belgien, 9-11 november