Konferenser – Fysioterapeuterna

Konferenser

Konferenser som kan vara av intresse för sektionens medlemmar.

2020

 

The Nordic Congress for Cardiac and respiratory Physiotherapy, Oslo, Norge, 12-13 mars

 

ESC Preventive Cardiology (fd EuroPrevent), Malaga, Spanien 2-4 april

 

Svenska kardiovaskulära vårmötet, Malmö 22-24 april

 

Svenska Lungkongressen 2020, Umeå 5-7 maj

IVA-dagar, Malmö 11-12 maj

Information och anmälan

Njurmedicinskt vårmöte, Göteborg 11-13 maj

 

Heart Failure, Barcelona, Spanien, 23-26 maj

 

ACSM annual meeting, San Francisco, 26-30 maj

 

ERS international Congress, Wien, Österrike, 5-9 september