Välkommen till Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Sektionen vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Du som tillhör Fysioterapeuterna är välkommen att ansluta dig till vår sektion. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Aktuellt

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Kalendarium
mar
29

29 mars 2019, 10:00 – 15:30

Årsmöte

Institutet för stressmedicin, Carl Skottbergsgata 22 b, Göteborg

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

maj
10

10 maj 2019

WCPT Congress 2019

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

maj
16

16 maj 2019

AMM vårmöte Göteborg

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se