Nyheter

 

Fysioterapi 2019

2019-11-01 11:42

Fysioterapi 2019 gick av stapeln 23/10-25/10 och sektionen för arbetshälsa och ergonomi deltog me...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Information från styrelsen

2019-10-16 08:17

Styrelsen hade 3/10-4/10 ett fysiskt styrelsemöte till skillnad från dom månadsvisa skypemöten so...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Monter på Fysioterapi 2019

2019-09-05 12:51

Sektionen kommer att ha en liten monter under Fysioterapi 2019, som vi hoppas kan bli en mötespla...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarhälsning

2019-06-19 15:17

En liten sommarhälsning och lägesuppdatering från styrelsen.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Utbildningsdag ADA

2019-06-17 12:52

I samband med Fysioterapi 2019 i Stockholm ordnar Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi en...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport vårmöte

2019-06-12 16:59

Rapport från Arbets- och miljömedicins vårmöte Om kunskap i en föränderlig värld.16-17 maj 2019...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport WCPT

2019-06-04 15:18

Rapport från WCPT i Geneve- nu har vi en egen subgroup!

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...