Nyheter

 

Är det lönsamt med arbetsmiljöinsatser?

2020-09-03 13:11

Sektionen för arbetshälsa och ergonomi hälsar alla medlemmar välkomna till en digital,...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Webinarium 8/9

2020-08-19 16:41

I samband med fysioterapins dag 8/9 anordnar sektionen ett webinarium: ”Distansarbete eller...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarbrev

2020-06-12 13:09

Styrelsen vill passa på att önska en skön sommar.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Digitalt seminarium 4/6 11.30

2020-05-27 21:24

Sektionen bjuder in till digitalt lunchseminarium 4/6 kl 11.30-12.30 om hur vi i vår yrkesroll so...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Viktig info inför årsmöte

2020-03-25 20:50

Årsmötet kommer att genomföras på den digitala plattformen ”Teams”. Förbundet har uppmärksammat a...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Viktigt meddelande gällande årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 27 mars kl.13-14.00

2020-03-17 19:04

På grund av rådande omständigheter så kommer årsmötet 2020 att hållas digitalt.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte

2020-03-01 20:22

Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig hjärtligt välkommen till Temadag om handintensivt...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Fysioterapi 2019

2019-11-01 11:42

Fysioterapi 2019 gick av stapeln 23/10-25/10 och sektionen för arbetshälsa och ergonomi deltog me...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Information från styrelsen

2019-10-16 08:17

Styrelsen hade 3/10-4/10 ett fysiskt styrelsemöte till skillnad från dom månadsvisa skypemöten so...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Monter på Fysioterapi 2019

2019-09-05 12:51

Sektionen kommer att ha en liten monter under Fysioterapi 2019, som vi hoppas kan bli en mötespla...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi