Aktuellt – Fysioterapeuterna

Nyheter

 

Monter på Fysioterapi 2019

2019-09-05 12:51

Sektionen kommer att ha en liten monter under Fysioterapi 2019, som vi hoppas kan bli en mötespla...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarhälsning

2019-06-19 15:17

En liten sommarhälsning och lägesuppdatering från styrelsen.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Utbildningsdag ADA

2019-06-17 12:52

I samband med Fysioterapi 2019 i Stockholm ordnar Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi en...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport vårmöte

2019-06-12 16:59

Rapport från Arbets- och miljömedicins vårmöte Om kunskap i en föränderlig värld.16-17 maj 2019...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport WCPT

2019-06-04 15:18

Rapport från WCPT i Geneve- nu har vi en egen subgroup!

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...