Aktuellt – Fysioterapeuterna

Nyheter

 

Konferens om fysisk aktivitet

2016-07-04 16:29

Vi vill göra dig uppmärksam på en riktigt intressant konferens om fysisk aktivitet och hälsa som...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

På spaning efter kunskap och nätverk

2016-06-07 20:00

Den 8 september är det internationella fysioterapins dag. En dag där vi tillsammans sprider kunsk...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Produktivitet och ergonomi i industri

2016-04-12 08:34

Det finns stöd för i forskningen att ergonomiska insatser bidrar till att skapa en sund...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Användning av sociala medier

2016-04-02 11:00

Kul att intresset för att använda social medier ökar bland ergonomer och fysioterapeuter. Du vet...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Välkommen till temadag ergonomi & årsmöte 11 mars

2016-02-12 17:00

Sektionen för ergonomi hälsar alla medlemmar välkomna till "temadag ergonomi & årsmöte" den 11 ma...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Barn och IKT användning i skolan

2016-02-12 16:22

Här kan du ta del av Elin Östlinds fördjupningsuppgift "Barns muskuloskeletala besvär i samband m...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Film om patientsäkerhet och arbetsmiljö

2016-02-11 18:00

För att ge inspiration till att arbeta med förebyggande arbete har Region Östergötland tagit fram...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

God fortsättning på 2016

2016-01-02 13:30

Vi i styrelsen för sektionen för ergonomi önskar alla medlemmar en riktigt god fortsättning på...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Ny publikation om arbetsförmåga

2015-12-30 13:48

Ergonom Maria Boström vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg har publicerat en forskningsartikel...

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte 2016 - den 11 mars

2015-12-12 16:34

Redan nu vill vi flagga för att årsmötet 2016 kommer att äga rum i Stockholm fredagen den 11mars....

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi