2018-01-22 16:51

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med temat ”När forskning blir verklighet”. Det är dags att anmäla sig nu. Se mer information nedan.

Konferensen riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, Arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress i Linköping.

För anmälan och program, se följande länk: www.regionostergotland.se/amm

På Arbets- och miljömedicinbloggen finns en hälsning och mer info om vårmötet: http://arbetsochmiljomedicin.se/programmet-ar-klart-varmote-i-linkoping/

Sektionen för ergonomi medverkar vid konferensen. Vi kommer att ha en en egen monter vid konferensen. Vill du hjälpa till och bemanna montern så hör av dig till någon i ergonomisektionens styrelse.Vid konferensen så bjuder vi in ergonomer/fysioterapeuter till en nätverksträff onsdagen den 25 april 17-18. Välkomna!

Ordförande Birgitta Hård af SegerstadSödertälje. Tel: 070-39210 04                 

Sekreterare,  Camilla Hejdenberg Stockholm, Tel: 08-410 325 64

Webbansvarig/kommunikatörCharlotte WåhlinLinköping. Tel: 010-103 62 67

UtbildningsansvarigKjerstin StigmarLund.

Kassör, Anna Nilsson, Arvidsjaur

Ledmot: Per Dosenius, Göteborg

Senaste nyheterna

Information från styrelsen

2019-10-16 08:17

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Styrelsen hade 3/10-4/10 ett fysiskt styrelsemöte till skillnad från dom månadsvisa skypemöten so...

Monter på Fysioterapi 2019

2019-09-05 12:51

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen kommer att ha en liten monter under Fysioterapi 2019, som vi hoppas kan bli en mötespla...

Sommarhälsning

2019-06-19 15:17

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

En liten sommarhälsning och lägesuppdatering från styrelsen.

Utbildningsdag ADA

2019-06-17 12:52

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med Fysioterapi 2019 i Stockholm ordnar Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi en...

Rapport vårmöte

2019-06-12 16:59

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport från Arbets- och miljömedicins vårmöte Om kunskap i en föränderlig värld.16-17 maj 2019...