2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande arbetsplatser samt årsmöte Tid: 29 mars 2019 kl 10.00 – 15.30 Plats: Institutet för stressmedicin, Carl Skottbergsgata 22 b, Göteborg

Program

10.00-10.30                   Mingel och fika

10.30-12.00                   Presentation av Institutet för stressmedicin

                                      Agneta Lindegård- Andersson

                                      Presentation av rapport nr 21 ”Hälsa på Arbetsplatsen

                                      en sammanställning av kunskap och metoder”

                                      Anne-Marie Hultberg

12.00-13.00                   Lunch

13.00-14.00                   Årsmöte för Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi.

                                      Samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att närvara.

14.00-15.30                   ”Arbetsmiljösatsningen”. Ett nytt sätt att implementera

                                   Hälsa på arbetsplatsen i VGR (Västra Götalandsregionen).

                                   Lisa Björk

 

Anmälan:

Skicka in din anmälan till ergonomi@fysioterapeuterna.se senast den 15 mars.

OBS! Anmälan är bindande. Vi bekräftar att vi har mottagit din anmälan. Ange om du vill äta lunch eller ej. Ange även om du vill få ett vegetariskt alternativ eller om du har några allergier. Hör gärna av dig om du har frågor.

Kostnad:

Deltagandet är fritt för dig som är medlem i Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi. För övriga kostar deltagandet 300 kr. Fyll i fakturaadress och kostnadsställe när du anmäler dig.

Övrigt:

Motioner till årsmötet ska vara sektionen tillhanda senast den 15 mars. Skickas till styrelsen via e-mail: ergonomi@fysioterapeuterna.se

 

VARMT VÄLKOMMEN

önskar styrelsen

Birgitta Hård af Segerstad (ordförande), Per Dosenius, Anna Nilsson, Kjerstin Stigmar, Henrik Strömberg och Charlotte Wåhlin

Senaste nyheterna

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande...

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...