Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30 – Fysioterapeuterna

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor.

Den 27 april kl.11.30-12.30 så träffas vi kring temat:

Hur kan företagshälsan vara en brygga för återgång i arbete efter Covid-19?

Ergolunchen inleds med en kort presentation av Anna Bladini och Kjerstin Stigmar och därefter fortsätter vi i en gemensam diskussion.

Inloggning sker via:

https://lu-se.zoom.us/j/63092288925

Senaste nyheterna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 28 september kl.11.30-12.30

2021-08-30 12:21

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Den 28 september kl.11.30-12.30 så erbjuder vi en föreläsning med Wim Grooten på temat:Är att stå...

Sommarbrev

2021-06-25 06:42

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarbrev från sektionen arbetshälsa och ergonomi

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina...

Årsmöte 2021

2021-01-22 14:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 5 mars kl.13.00-14.00