Ergolunchen 18/5 – Fysioterapeuterna

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen inleds med en kort presentation av ergonom från Avonova som berättar om arbetet med ett kundföretag där riskbedömningen utförts digitalt. Därefter fortsätter vi i en gemensam diskussion kring hur vi med hjälp av digitala metoder och arbetssätt kan utföra arbetet kopplat till riskbedömning av handintensivt arbete.

Ingen föranmälan krävas utan logga in via länk.

https://lu-se.zoom.us/j/63268555845

Senaste nyheterna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 28 september kl.11.30-12.30

2021-08-30 12:21

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Den 28 september kl.11.30-12.30 så erbjuder vi en föreläsning med Wim Grooten på temat:Är att stå...

Sommarbrev

2021-06-25 06:42

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarbrev från sektionen arbetshälsa och ergonomi

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina...

Årsmöte 2021

2021-01-22 14:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 5 mars kl.13.00-14.00