2018-09-16 13:20

Nya rollups för sektionen

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups för vår sektion. Tanken är att vi ska kunna använda dessa vid mässor, konferenser eller temadagar för att det ska synas vilka frågor vi arbetar med. Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om du vill låna dessa för någon aktivitet. Du kanske också har förslag på konferenser eller utbildningar som du vill att vi tillsammans ska satsa på.

Nedan ser du hur våra tre nya rollups ser ut. Dessa täcker inte in allt som vi arbetar med. Det finns säkert fler idéer till nya roll-ups som vi kan ta fram. Tillsammans kan vi synliggöra vilka insatser som kan bidra till bättre arbetshälsa inom olika verksamhetsområden

 

Senaste nyheterna

Sommarhälsning

2019-06-19 15:17

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

En liten sommarhälsning och lägesuppdatering från styrelsen.

Utbildningsdag ADA

2019-06-17 12:52

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med Fysioterapi 2019 i Stockholm, så ordnar Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi en...

Rapport vårmöte

2019-06-12 16:59

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport från Arbets- och miljömedicins vårmöte Om kunskap i en föränderlig värld.16-17 maj 2019...

Rapport WCPT

2019-06-04 15:18

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Rapport från WCPT i Geneve- nu har vi en egen subgroup!

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.