2018-09-16 13:20

Nya rollups för sektionen

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups för vår sektion. Tanken är att vi ska kunna använda dessa vid mässor, konferenser eller temadagar för att det ska synas vilka frågor vi arbetar med. Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om du vill låna dessa för någon aktivitet. Du kanske också har förslag på konferenser eller utbildningar som du vill att vi tillsammans ska satsa på.

Nedan ser du hur våra tre nya rollups ser ut. Dessa täcker inte in allt som vi arbetar med. Det finns säkert fler idéer till nya roll-ups som vi kan ta fram. Tillsammans kan vi synliggöra vilka insatser som kan bidra till bättre arbetshälsa inom olika verksamhetsområden

 

Senaste nyheterna

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande...

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...