Referat utbildningsdag 16/10 – Fysioterapeuterna

2020-10-26 11:25

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Referat utbildningsdag 16/10

Sektionen anordnade den 16/10 en halvdagsutbildning i ämnet: ”Är det lönsamt med arbetsmiljöinsatser?”

Föreläsningar hölls av tre i ämnet erfarna föreläsare:

Malin Lohela Karlsson, Med Dr, ekonom. Kerstin Tegbrant, MSc, leg sjukgymnast och ergonom.Kjerstin Stigmar, Med Dr, leg sjukgymnast och ergonom.

Malin inledde med att ge introduktion i ämnet hälsoekonomi och diskutera bland annat huruvida arbetsmiljö är viktigt för verksamhetsutveckling eller om det endast handlar om medarbetares hälsa. Påtalades att vi behöver lyfta upp arbetsmiljöfrågor på agendan till en naturlig del av det dagliga arbetsmiljöarbetet. Punkter som kan vara viktiga är:

-       Tydliggör hur koppling mellan hälsa och arbetsmiljöproblem bidrar det till att verksamhetsmål uppfylls.

-       Synliggör kostnader för ohälsa och arbetsmiljöproblem.

-       Visa på effekt och att insatserna ger mervärde.

Hon gav argument för att vi måste hjälpa företag/ledningar att se arbetsmiljöarbete som en investering och inte en kostnad. För att lyckas med det kan ekonomi vara ett starkt verktyg. Hon gav många exempel på hur vi kan räkna på arbetsmiljöproblem för att skapa incitament för att förebygga ohälsa. I slutet av dagen visade hon också ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg som kan nyttjas just för detta.

Kerstin Tegbrant delade med sig av erfarenheter från hennes arbete som ergonom på Scania och hennes forskning i ämnet. Hon lyfta fram nyckelfaktorer för proaktiv ergonomi. Påvisade hur stor betydelse ”rätt” ergonomi från början har på utfall av insatser och att det finns ett tydligt samband mellan produktivitet- kvalitet-ergonomi.

Kjerstin Stigmar diskuterade i sin tur forskningsprojektet Work up ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Samt hur en strukturerad kontakt med arbetsgivare förefaller vara kostnadseffektiv för patienter med tidiga nack- ryggbesvär utan längre sjukskrivning.

Sammanfattningsvis en halvdag som gav mersmak i ämnet. Hälsoekonomi är ett område där vi i vår profession kan ha en stor roll. Vi i styrelsen hoppas att vi kan återkomma med fler utbildningsinsatser i ämnet då vi upplever att det är ett aktuellt ämne där det finns stor anledning att förkovra sig. Fysioterapeuter verksamma inom arbetshälsa och ergonomi borde inneha en självklar och stor roll i det dagliga arbete med att understödja arbete med förebyggande arbetsmiljöarbete.

Stort tack till alla som deltog och bidrog till en givande förmiddag.

 

/Styrelsen

Senaste nyheterna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina...

Årsmöte 2021

2021-01-22 14:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 5 mars kl.13.00-14.00

Webinarium 28/1

2021-01-14 10:47

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen bjuder in till digitalt lunchseminarium 28/1 kl 11.30-12.30 om: "Digitaliseringens...

Referat utbildningsdag 16/10

2020-10-26 11:25

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen anordnade den 16/10 en halvdagsutbildning i ämnet: ”Är det lönsamt med arbetsmiljöinsat...