Sommarbrev – Fysioterapeuterna

2020-06-12 13:09

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sommarbrev

Styrelsen vill passa på att önska en skön sommar.

Kära kollegor,

det har varit och är, minst sagt, en märklig tid vi lever i. Det vi först och främst vill uttrycka är en förhoppning om att ni och era anhöriga har fått vara friska.

 Många saker har inte varit som det brukar och våra arbetssituationer har förändrats snabbt och ganska radikalt. För många inom företagshälsan har denna tid också inneburit att de anslutna verksamheterna har efterfrågat färre tjänster, vilket i sin tur har lett till permitteringar. Många fysioterapeuter i företagshälsan har dock varit kvar i tjänst på deltid.

Ingen kan sia om framtiden, men om smittspridningen minskar och färre insjuknar så kommer samhällets restriktioner också att kunna minskas eller tas bort helt. Vi kommer att återgå till det normala, eller det nya normala som det uttrycks ibland. Vad det nya normala blir, går inte heller att med säkerhet säga men vi kommer att möta nya utmaningar i framtidens arbetsliv. De som drabbats av en svår covidinfektion kommer sannolikt att ha omfattande rehabiliteringsbehov, även kopplat till arbetet. Hur möter vi dessa behov? Många vårdanställda har arbetat under stor press under flera månader. Hur möter vi dem på företagshälsan? Kan fysioterapeuterna ta ett större ansvar för att möta psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär? De som arbetat hemma har kanske inte haft en optimal arbetsmiljö och det kan ha uppstått problem kopplat till detta. Hur kan vi stötta dessa personer? Människor som varit permitterade eller friställda, kanske inte har mått bra av detta och ska nu komma tillbaka till arbetslivet. Hur rustar vi dessa personer? Fler kommer kanske att vilja arbeta hemifrån. Hur hjälper vi arbetsgivarna att lösa detta och ta sitt arbetsmiljöansvar?

Sen kan vi också fundera över hur vi kan använda den digitala tekniken på ett optimalt sätt. Det finns stora möjligheter att erbjuda olika tjänster digitalt och därmed kunna spara till exempel restid. Kanske också ett attraktivt sätt att erbjuda säkra tjänster?

I början av juni ordnade vi i sektionen ett zoom-möte, där vi diskuterade denna typ av frågor. Hur är läget just nu? Hur kan vi fysioterapeuter förbereda oss och vara i framkanten för att möta det nya normala? Denna form av möte gav mersmak och vi siktar på att kunna erbjuda fler sådana möten. Hör gärna av er om ni har önskemål om något speciellt tema.  Vi planerar också för en digital utbildningsdag om hälsoekonomi. Preliminärt datum är satt till 16 oktober. Håll ögonen öppna! Ett annat tips är att titta på NIVA som är en organisation som erbjuder utbildningar av hög kvalitet inom området arbetshälsa.

Vi vill också tipsa om vår internationella grupp inom WCPT (IFPTOHE) som nyligen lanserat en ny hemsida. Där kan ni bland annat hitta uppdaterad internationell information kopplat till covid-19 och också en Cochrane overview.

Som alltid kan ni delta i diskussioner och informationsutbyte i vår Facebookgrupp: Fysioterapeuternas ergonominätverk. På Facebook finns också den internationella gruppen ”Occupational Health and Ergonomics- WCPT. Vi finns också på LinkedIn i gruppen ”International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics”.

I styrelsen har vi bland annat arbetat med specialistordningen, som vi snart lägger sista handen på och skickar in till förbundet. Vi hade ett digitalt årsmöte i mars och det fungerade i huvudsak bra. Detta kanske är framtiden och ett sätt att möjliggöra för fler att delta vid våra årsmöten? Vid årsmötet omvaldes en del ledamöter och så fick vi ett nytt tillskott genom Anna Bladini från Göteborg.

Avslutningsvis så vill vi önska er alla en fin sommar fylld med återhämtning!

Passa på att njut av allt vad vår svenska natur kan erbjuda.

 

Styrelsen för sektionen arbetshälsa och ergonomi

Anna Bladini, Anna Nilsson, Malin Hansson, Stina Jacobson, Ulrika Lind Ericsson, Kjerstin Stigmar och Henrik Strömberg

Senaste nyheterna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina...

Årsmöte 2021

2021-01-22 14:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 5 mars kl.13.00-14.00

Webinarium 28/1

2021-01-14 10:47

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen bjuder in till digitalt lunchseminarium 28/1 kl 11.30-12.30 om: "Digitaliseringens...

Referat utbildningsdag 16/10

2020-10-26 11:25

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen anordnade den 16/10 en halvdagsutbildning i ämnet: ”Är det lönsamt med arbetsmiljöinsat...