Viktig info om årsmöte! – Fysioterapeuterna

2020-03-17 19:04

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Viktigt meddelande gällande årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 27 mars kl.13-14.00

På grund av rådande omständigheter så kommer årsmötet 2020 att hållas digitalt.

Den planerade temadagen i anslutning till årsmötet ställs in. Vår förhoppning är att genomföra temadagen under hösten. Inbjudan och information gällande hur du kopplar upp dig mot mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare.

Nedan bifogas nödvändig info.

Agenda årsmöte

Årsbokslut

Senaste nyheterna

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor. Den 18 maj kl.11.30-12.30

2021-04-30 12:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Denna gång träffas vi kring temat:Riskbedömning av handintensivt arbete - Digitalt

Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor Den 27 april kl.11.30-12.30

2021-03-31 12:41

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Nu fortsätter vi med våra uppskattade lunchforum under namnet:Ergolunchen- en lunchdate med dina...

Årsmöte 2021

2021-01-22 14:33

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Årsmöte för sektionen Arbetshälsa och Ergonomi den 5 mars kl.13.00-14.00

Webinarium 28/1

2021-01-14 10:47

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen bjuder in till digitalt lunchseminarium 28/1 kl 11.30-12.30 om: "Digitaliseringens...

Referat utbildningsdag 16/10

2020-10-26 11:25

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen anordnade den 16/10 en halvdagsutbildning i ämnet: ”Är det lönsamt med arbetsmiljöinsat...