2018-02-16 13:53

Workshop social media

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via sociala medier i våra jobb. Dagens föreläsare är Mark Merolli, forskare och fysioterapeut från Australien. Hans forskningsområde handlar om Health informatics och Social Media in Health. Titeln på hans föredrag är "The Physiotherapist in Cyberspace - Succeeding on Social Media".

Allt fler fysioterapeuter inser vikten av att synliggöra och kommunicera det vi gör till politiker, kollegor patienter och till olika målgruper. Det kan handla om att sprida kunskap om effekter av olika behandlingsinsatser eller om hur vi kan förebygga ohälsa. Att forskning kommer till nytta och används.Det kan också handla att väcka debatt eller skapa kontakt nationellt eller internationellt. På senare tid har nya och bättre digitala kanaler öppnat nya möjligheter.Via social medier kan man nå ut och beröra på många olika sätt. Vilket sätt är rätt för dig och din verksamhet? Vi är glada för att forskaren Mark Merolli kommer och håller en workshop i Linköping. Läs mer om hans bakgrund i inbjudan.

Program 27 april

 

13.00-13.30 Inledning – Påverkansarbete via social medier

Charlotte Wåhlin, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i professionsrådet och Helena Conning, samhällspolitisk strateg, Fysioterapeuterna.

13.30-16.30 The Physiotherapist in Cyberspace - Succeeding on Social Media.

Dr. Mark Merolli, Physiotherapist from Melbourne, Australia. He has a PhD (health informatics), is a digital health consultant and academic /researcher

  • Knowledge of what social media are and their role in practice branding
  • Engage with social media responsibly and professionally
  • Understanding the basics of using major social networks for professional purposes and  confidence setting up accounts
  • Social media strategy/online marketing

Målgrupp: Det här är en workshop som riktar sig till dig som är medlem i Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi eller i Distrikt Östergötland, Fysioterapeuterna. Även övriga medlemmar i Fysioterapeuterna får delta i mån av plats.

Anmälan: Skicka in din anmälan senast den 20 april till: ergonomi@fysioterapeuterna.se Deltagande är fritt för medlemmar. Fyll i ditt namn, arbetsplats, kontaktuppgifter samt vilken sektion eller distrikt i Fysioterapeuterna som du tillhör när du anmäler dig. Vi bekräftar att vi har mottagit din anmälan.

Ange i din anmälan om du har några allergier med tanke på eftermiddagens fika.

Plats: Konsert & Kongress, Linköping

Ladda ner inbjudan här: Workshop 27 april 2018

Varmt välkomna!

Styrelsen, Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi, Fysioterapeuterna

Styrelsen, Distrikt Östergötland, Fysioterapeuterna

 

Senaste nyheterna

Ny Styrelse vald

2019-04-04 13:57

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

I samband med årsmötet valdes en ny styrelse.

Årsmöte

2019-01-24 14:58

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till Temadag om hälsofrämjande...

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...