Sektionen för ergonomi 2017-12-18 17:06

God Jul och Gott Nytt År!

Ja, ännu en termin är nu till ända och snart är det dags för en skön och avkopplande jul och nyårshelg. Här kommer några reflektioner från mig från året som gått.

2017

Det har varit ett spännande Ergonomiår. Jag skulle vilja lyfta fram ett par aktiviteter som Ergonomisektionen har arbetat med under året.

Vi i styrelsen känner oss stolta för vår utbildningsdag, under Fysioterapi 2017, som vi arrangerade tillsammans med Primärvårdssektionen. Många kom till temadagen där ämnet var ”Fysioterapeuten i sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen”.

Alla som deltog var med och lyssnade, diskuterade och bidrog till att göra dagen riktigt lyckad. Alla fick också ett exemplar av boken ” Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården”

Den andra viktiga aktiviteten, jag vill passa på tillfället att lyfta fram här, var i oktober när styrelsen bjöd in valberedning och internrevisorer, i samband med ett ”fysiskt möte” i Stockholm. Med detta menas att vi träffas på samma plats, istället för våra annars vanliga Skype-möten (där tekniken inte alltid är en optimal grund för långa diskussioner).

Vår tanke var att arbeta med frågor kring medlemsnytta, och vad vi som grupp behöver vidareutveckla. Hur vi får fler, av alla oss 600 medlemmar, att engagera sig och bidra i arbetet för att visa vilken viktig del ergonomer/fysioterapeuter i arbetsmiljöarbete vi utför?

2018

Det som står först på tur i samband med årsmötet 9 mars är en temadag om ”Nacksmärta och belastningar i arbetslivet”. Boka in tiden redan nu i Din kalender. Det blir ett bra tillfälle att diskutera aktuell forskning och att nätverka med andra. Se separat inbjudan på hemsidan: temadag 9 mars 2018

Håll också uppsikt efter Arbets- och miljömedicinska Vårmötet, som detta år arrangeras i Linköping. Tiden för detta är 25-27 april. Ergonomisektionen kommer att bemanna en monter vid vårmötet. Mer info här: Arbets- och miljömedicinska vårmötet 2018

Framtid

Finns det fler sätt vi kan bilda opinion och debattera på olika plattformar? Göra vår kompetens känd, fortsätta kvalitetssäkra våra arbeten genom olika studier och forskning. Hur visar vi, eller du, att du är en viktig kugge i att visa på sambandet mellan hälsa och arbetsmiljöarbete? Vilka kunskaper och kvalitéer har vi/du som bidrar till en hållbar arbetskraft i ett friskt arbetsliv?

Som jag ser det krävs öppenhet och inte något bevakande av revirområden. Detta gynnar både samhället i stort, det enskilda företaget/organisationen, inklusive den egna löneutvecklingen.  Möjligheten för oss att ta betalt för våra tjänster och att bli ännu fler anställda av framsynta företag.

Vår nya facebooksida

För att förbättra möjligheter till aktivt påverkansarbete, att synas och sprida kunskap om vad ergonomer och fysioterapeuter kan bidra med så har vi skapat en ny facebooksida: ”Sektionen för ergonomi, fysioterapeuterna”. Följ den gärna och sprid den i ditt nätverk. Vi har också ett twitterkonto där vi sprider kunskap: @ErgonomiSE

Motioner till Årsmötet 9 mars ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan, vilket blir 24 februari, 2018. Hoppas vi ses då!

Ha nu Alla en God Jul & Ett riktigt Gott Nytt Ergonomiår!

Önskar ergonomisektionens styrelse

genom Birgitta Hård af Segerstad, ordförande

 

Senaste nyheterna

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...

God Jul och Gott Nytt År!

2017-12-18 17:06

Ja, ännu en termin är nu till ända och snart är det dags för en skön och avkopplande jul och...

Temadag nacksmärta & årsmöte

2017-12-10 14:54

Sektionen för ergonomi hälsar välkomna till temadag om nacksmärta och belastningar i arbetslivet...

Ny Podd

2017-12-01 11:37

Arbets- och miljömedicin i Örebro satsar på en ny podd som handlar om frågor som rör arbetsmiljö...