2017-12-10 14:54

Temadag nacksmärta & årsmöte

Sektionen för ergonomi hälsar välkomna till temadag om nacksmärta och belastningar i arbetslivet samt till årsmöte fredagen den 9 mars 2018 i Stockholm. Kom och ta det av senaste forskningen presenterat av forskare och fysioterapeuterna Peter Palm och Åsa Svedmark. Anmäl dig och boka in dagen redan nu!

Program 9 mars 2018

10.00 - 10.30 Mingel och fika

10.30 - 12.00 Ny avhandling: ”Nacksmärta hos kvinnor. Effekten av individanpassad rehabilitering och betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer”. Åsa Svedmark, med dr leg fysioterapeut.  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Umeå universitet. Därefter diskussion kring hur kan forskningen om nacksmärta implementeras i våra verksamheter?

12.00 -13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Årsmöte, Sektionen för Ergonomi. Samtliga medlemmar är välkomna

14.00 - 15.30 Ny avhandling: ”Metoder för bedömning av fysisk belastning i arbete. Med fokus på nacke och övre extremiteter”. Peter Palm, med dr, leg fysioterapeut. Arbets- och miljömedicin, Uppsala. Därefter diskussion kring hur värderar vi och mäter fysisk belastning i arbete. Avslutande diskussion ”Att erbjuda insatser som skapar ett rörelselyft i arbetslivet”. Fika serveras under eftermiddagen.

Anmälan: Skicka in din anmälan om deltagande senast den 23 februari. OBS! Anmälan är bindande. Mail: ergonomi@fysioterapeuterna.se Vi bekräftar att vi har mottagit din anmälan. Ange om du vill äta lunch eller ej. Ange även om du vill få ett vegetariskt alternativ eller om du har några allergier. Hör gärna v dig om du har frågor.

Kostnad: Deltagandet är fritt för dig som är medlem i sektionen för ergonomi. För övriga kostar deltagandet 300 kr. Fyll i fakturaadress och kostnadsställe när du anmäler dig.

Övrigt: Motioner till årsmötet ska vara sektionen tillhanda senast den 15 februari. Skickas till styrelsen via e-mail: ergonomi@fysioterapeuterna.se Välkommen att följa den nya facbooksidan: ”sektionen för ergonomi, Fysioterapeuterna”

Här kan du ladda ner programmet för 9 mars 2018

Varmt välkomna!

Styrelsen, Sektionen för ergonomi, Fysioterapeuterna

Birgitta Hård af  Segerstad, Camilla Hejdenberg, Per Dosenius, Charlotte Wåhlin, Anna Nilsson, Kjerstin Stigmar

 

Senaste nyheterna

Nya rollups för sektionen

2018-09-16 13:20

I samband med Arbets och miljömedicinska vårmötet I Linköping våren 2018 tog vi fram nya rollups...

Workshop social media

2018-02-16 13:53

Välkommen till en workshop fredagen den 27 april i Linköping som handlar om hur vi når ut via...

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte

2018-01-22 16:51

Välkommen till Arbets- och miljömedicinskt vårmötet som äger rum i Linköping den 25-27 april med...

God Jul och Gott Nytt År!

2017-12-18 17:06

Ja, ännu en termin är nu till ända och snart är det dags för en skön och avkopplande jul och...

Temadag nacksmärta & årsmöte

2017-12-10 14:54

Sektionen för ergonomi hälsar välkomna till temadag om nacksmärta och belastningar i arbetslivet...