Forskning och Utveckling

Här lyfter vi fram pågående forskning och utveckling, aktuella artiklar som är relevanta för ergonomer, fysioterapeuter, arbetsgivare och våra samarbetspartners. Vi presenterar även uppsatser på olika nivåer och avhandlingar som rör områdena ergonomi, arbetsmiljö, arbetshälsa, arbetsplatsåtgärder, fysisk aktivitet, besvär från rörelseorganen och psykisk ohälsa. Även andra områden av intresse lyfts fram. Det finns ett stort intresse av att forskning ska spridas och komma till nytta. Så låt oss hjälpas åt för att bidra till utveckling av evidensbaserad praktik med fokus på kunders och patienters nytta av våra insatser.