Handintensivt arbete – Fysioterapeuterna

Utbildningsdag 16 januari: Medicinska kontroller vid handintensivt arbete.

 

Välkommen till en utbildningsdag i Linköping med fokus på medicinska kontroller vid handintensivt arbete - hur gör man?. Målgruppen är leg Fysioterapeuter/ ergonomer. 

 

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Det finns därför ett stort behov av att ergonomer kan stötta arbetsgivare att genomföra bedömningar av handintensivt arbete som kan ge besvär i nacke, skuldra, arm eller hand. Som ergonom kan du få uppdrag att genomföra utredning av både exponeringar och belastningsbesvär samt ge stöd för arbetsmiljöåtgärder på arbetsplatser.

Vi välkomnar därför dig som är ergonom till ett seminarium den 16 januari 2020 i Linköping. Seminariet kommer att fokusera på processen vid medicinska kontroller vid handintensivt arbete och innehåller en presentation av metoder som kan användas i stöd för utförandet. Metoder för riskbedömning och klinisk undersökning kommer att presenteras och diskuteras. Vid seminariet medverkar ergonomer och forskare från Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Umeå (Teresia Nyman, Peter Palm, Kristina Eliasson och Gunilla Dahlgren) samt Kersti Lorén från Arbetsmiljöverket. Ansvarig för dagen är Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Under dagen deltar ledamöter från Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi, fysioterapeuterna. Passa på  att knyta kontakter och nätverka uner dagen.

Målgrupp: Ergonomer/fysioterapeuter verksamma inom företagshälsovården eller liknande verksamhet inom Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län. Även deltagare från övriga län är välkomna.    

Datum: Torsdagen den 16 januari 2020      

Lokal: Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

Hitta hit

Kostnad: 950 kr/person exkl. moms. Material samt lunch och fika ingår.

Arrangör: Arbets- och miljömedicin i Linköping

Anmälan: Senast den 15 december, 2019, via följande länk:

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/200116

Frågor besvaras av Anna-Lena Hällsten, Arbets- och miljömedicin, e-post: anna-lena.hallsten@regionostergotland.se, telefon 010-103 14 52 eller Charlotte Wåhlin, e-post: Charlotte.wahlin@regionostergotland.se       

   Här kan du se inbjudan och program