AMM vårmöte Göteborg

16 maj 2019

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Arbets- och miljömedicin bjuder in till vårmöte i Göteborg 16-17 maj 2019.

Kommande händelser
aug
25

25 augusti 2019

NES

Plats: Helsingör

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

sep
26

26 september 2019

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

Extern arrangör

okt
09

09 oktober 2019

Temadag - Skapa säkrare personförflyttningar

Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

Extern arrangör

okt
23

23 oktober 2019

Fysioterapi 2019

Plats: Stockholm

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi