AMM vårmöte Göteborg

16 maj 2019

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Arbets- och miljömedicin bjuder in till vårmöte i Göteborg 16-17 maj 2019.

Kommande händelser
mar
29

29 mars 2019, 10:00 – 15:30

Årsmöte

Institutet för stressmedicin, Carl Skottbergsgata 22 b, Göteborg

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

maj
10

10 maj 2019

WCPT Congress 2019

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

maj
16

16 maj 2019

AMM vårmöte Göteborg

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

aug
25

25 augusti 2019

NES

Plats: Helsingör

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

okt
23

23 oktober 2019

Fysioterapi 2019

Plats: Stockholm

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi