WCPT Congress 2019

10 maj 2019

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Som ett led i det internationella arbetet anordnar WCPT vart annat år en vetenskaplig världskongress. Nästa världskongress, WCPT Congress, kommer hållas i Genève, Schweiz den 10-13 maj 2019.