Styrelsen och verksamhet

Styrelse- Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

 

Ordförande Birgitta Hård af SegerstadSödertälje. Tel: 070-39210 04  

Vice ordförandeKjerstin StigmarLund.           

Sekreterare,  Henrik Strömberg, Värnamo.

Webbansvarig/kommunikatörCharlotte WåhlinLinköping.

Kassör, Anna Nilsson, Arvidsjaur

Ledmot: Per Dosenius, Göteborg