2015-12-12 16:58

Presentation av styrelsen

Är du intresserad av att veta mer om oss som ingår i styrelsen? Nedan får du en presentation av oss som har styrelseuppdrag i sektionen för ergonomi.

Birgitta Hård Af Segerstad, ordförande: Birgitta var klar sjukgymnast 1983 efter studier i Lund. Efter sen sväng inom slutenvård i Vänersborg och primärvård i Skaraborg har hon arbetat med företagshälsovård. Arbetet har bestått av service och tjänster mot alla typer av företag och organisationer. De senaste åren med huvudfokus på ergonomi för tandvårdspersonal. Birgitta är numera är anställd som ergonom på Scania i Södertälje. Twitter: @bsegerstad

Kerstin Stigmar, vice ordförande och utbildningsansvarig: Jag blev färdig sjukgymnast 1988, efter att ha utbildat mig i Uppsala. Dess förr innan gick jag på GIH Örebro och läste Idrott & Hälsa. Min huvudsakliga kliniska erfarenhet är från primärvård (10 år) och företagshälsvård (15 år). Under min tid i företagshälsovården var jag anställd vid en inbyggd hälsa; Kommunhälsan i Växjö. En stor del av min arbetstid ägnades åt stress och psykosocial arbetsmiljö.Jag disputerade 2012 vid Lunds universitet med avhandlingen ”Work ability-  health professionals perspectives and rehabilitation outcomes”. Nu är jag sedan 2013 verksam som universitetsadjunkt vid Lunds universitet, institutionen för hälsovetenskaper, där jag undervisar på grundutbildningen i fysioterapi, arbetsterapi samt masterprogrammet i arbetsmiljö och hälsa. Uppdraget innebär också handledning av studenter på alla nivåer. Jag är biträdande handledare till tre doktorander. Jag har också ett förordnande som projektledare på Epidemiologi- och registercentrum Syd, Region Skåne. Där är jag ansvarig för uppföljningen av olika arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekt och en litteraturgenomgång med fokus på sjukskrivningar. Jag har varit med i riktlinjegruppen vid Karolinska institutet och medverkat till framtagande av två riktlinjer för företagshälsovården.

Camilla Hejdenberg, sekreterare: Jag tog Sjukgymnastexamen år 2011. Direkt efter examen så arbetade jag en kort period inom äldreomsorgen samtidigt som jag tog licens som gymträningsinstruktör samt påbörjade kurser i ergonomi via Halmstad högskola för att sedan bli anställ på Ergohuset Ermi på hösten samma år. Under första året som jag jobbade på Ergohuset fortsatte jag mina ergonomistudier och idag arbetar jag där som ergonom specialiserad på kontorsergonomi och samarbetar och arbetar mycket med både företagshälsovården, små och stora företag, skolor och privatpersoner. Jag är även medlem i Ergonomisällskapet (EHSS) och ansvarar för dem när de har föreläsningar i Ergohuset lokaler.

Anna Nilsson, kassör: Jag tog sjukgymnastexamen i Boden 1993. Fick genast jobb som sjukgymnast inom primärvården på min hemort (Arvidsjaur). Under ett par års tid delade jag min tjänst inom både primärvård och barnhabilitering. 2010 tog jag över som enhetschef (rehab) men fortsatte att jobba till största delen kliniskt. 2014 bytte jag arbete från primärvården till företagshälsovård och jobbar nu som ergonom/fysioterapeut på A-hälsan, vilket är en mindre privat företagshälsa i Arvidsjaur. 

Charlotte Wåhlin, Webbansvarig/kommunikatör: Under många år arbetade Charlotte som ergonom inom företagshälsovården och tidigare inom primärvården. Hon disputerade 2012 vid LiU med avhandlingen "The Rehabilitation Process for Individuals with Musculoskeletal and Mental Disorders”. 2012-2014 hade hon en post doc vid Karolinska Institutet, kopplad till programmet för företagshälsovårdsforskning. Sedan 2015 är hon anknuten forskare på KI, se Charlottes profil. Hon arbetar nu som ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. I arbetet ingår att utreda patienter, sprida kunskap och bedriva forskning. På hennes enhet ingår hon i ett bloggteam:  Arbets- och miljömedicinsk blogg Charlotte är också ledamot i förbundsstyrelsen samt i distrikt Östergötland.Twitter: @CSWahlin