Årsmöte 2019

Vi vill hälsa er välkomna till årsmöte och temadag i Göteborg fredagen den 29 mars 2019. Tema: Hälsofrämjande arbetsplats.

Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi hälsar dig välkommen till                        

En temadag om hälsofrämjande arbetsplatser¨

och årsmöte den 29 mars 2019

Plats: Institutet för stressmedicin, Carl Skottbergsgata 22 b, Göteborg

 

Program

10.00-10.30                      Mingel och fika

10.30-12.00                      Presentation av Institutet för stressmedicin

                                             Agneta Lindegård- Andersson

                                             Presentation av rapport nr 21 ”Hälsa på Arbetsplatsen

                                             en sammanställning av kunskap och metoder”

                                             Anne-Marie Hultberg

12.00-13.00                      Lunch

13.00-14.00                      Årsmöte för Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi.

                                             Samtliga medlemmar i sektionen är välkomna att närvara.

14.00-15.30                      ”Arbetsmiljösatsningen”. Ett nytt sätt att implementera

                                          Hälsa på arbetsplatsen i VGR (Västra Götalandsregionen).

                                          Lisa Björk

Anmälan: Skicka in din anmälan till: ergonomi@fysioterapeuterna.se senast den 15 mars. OBS! Anmälan är bindande. Vi bekräftar att vi har mottagit din anmälan. Ange om du vill äta lunch eller ej. Ange även om du vill få ett vegetariskt alternativ eller om du har några allergier. Hör gärna av dig om du har frågor.

Kostnad: Deltagandet är fritt för dig som är medlem i Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi. För övriga kostar deltagandet 300 kr. Fyll i fakturaadress och kostnadsställe när du anmäler dig.

Övrigt: Motioner till årsmötet ska vara sektionen tillhanda senast den 15 mars Skickas till styrelsen via e-mail: ergonomi@fysioterapeuterna.se

 

VARMT VÄLKOMMEN önskar styrelsen

Birgitta Hård af Segerstad (ordförande), Per Dosenius, Anna Nilsson, Kjerstin Stigmar, Henrik Strömberg och Charlotte Wåhlin