Utbildning

Att arbeta med arbetshälsa och ergonomi, är en del av många fysioterapeuters vardag. Vi vet i dag att arbete är en viktig hälsokomponent i människors liv och därför behöver vi ta upp frågor om arbetet. Om du har för avsikt att arbeta inom till exempel företagshälsovård och vill fördjupa dig inom området så finns det en rad utbildningar som kan vara relevanta. Många som arbetar med arbetshälsa och ergonomi kallar sig ergonomer. Detta är ingen skyddad yrkestitel. Det finns många olika vägar att höja sin kompetens. Det är vanligt att man har en grundexamen i fysioterapi. En del har gått vidare med studier på avancerad nivå och tagit en master- eller magisterexamen, medan andra har valt att gå ett antal fristående kurser. Om man läser ett helt program innebär det att man förutom specifika kurser kring arbetsmiljö och hälsa också läser mer allmänna kurser inom bland annat forskningsmetodik samt att man skriver ett enskilt arbete motsvarande 15 hp (magister) respektive 30 hp (master). Nedan presenteras en lista över olika utbildningar som kan vara relevanta, samt en länk till EHSS som beskriver hur du kan bli europaergonom. Vi kan inte garantera att denna lista är fullständig, då det kan finnas enstaka kurser och program som har inriktning på arbetsmiljö och hälsa, men kanske inte tydlig ergonomisk inriktning. Titta gärna på nätet eller på EHSS hemsida, där det också finns listor på utbildningar

Europaergonom

Det finns en titel som benämnes europaergonom. Du kan läsa mer om detta på EHSS (Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige) . Läs mer på: EHSS hemsida

Karolinska Institutet Stockholm

På Karolinska institutet finns en magisterutbildning i arbete och hälsa (60 hp). Det är en distansutbildning som löper på halvfart och man kan välja på tre inriktningar: beteendevetenskap, ergonomi och företagssköterska. Kontakt person från 2017 är Jenny.Selander@ki.se.

Mer information finner du på: Karolinska Institutets hemsida

Lunds universitet

I Lund finns ett masterprogram (120 hp) i medicinsk vetenskap där man väljer specialiseringen arbetsmiljö och hälsa. Man kan också välja att ta en magisterexamen (60 hp). Program och kurser är tvärprofessionella. Vad gäller arbetsmiljöområdet kommer det att från och med 2017 finnas fyra olika valbara kurser på 7.5 hp: arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabilitering; belastningsergonomi; människa, teknik och miljöfaktorer samt psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Kontaktperson för masterprogrammet är agneta.malmgren_fange@med.lu.se.

Mer information finner du på: Lunds Universitets hemsida

Umeå Universitet

I Umeå finns ett magisterprogram (60 hp) i arbetsliv och hälsa. Programmet är tvärvetenskapligt och ges på heltid som en distansutbildning med campusträffar.

Mer information finner du på: Umeå Universitets hemsida

Kungliga tekniska högskolan

På KHT finns ett tvärprofessionellt magisterprogram i ergonomi: Ergonomi och människa-teknik- organisation (60 hp).

Mer information finner du på: KTHs hemsida

Kontaktperson för programmet är: jorgen.eklund@sth.kth.se.

Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle finns ett masterprogram (120 hp) i arbetshälsovetenskap. Programmet har en bred inriktning och vänder sig till studenter med olika bakgrund, alltså inte enbart med en professionsutbildning inom hälso- och sjukvård. Kontaktperson är: fredrik.hellstrom@hig.se

Mer information finner du på:  Högskolan i Gävles hemsida

På Belastningsskadecentrum vid Högskolan i Gävle kan man läsa en enstaka kurs i belastningsergonomi på 7.5 hp. Kursen går på kvartsfart.

Mer information om: kurs belastningsergonomi  

Arbetsmiljöverket

Även Arbetsmiljöverket erbjuder utbildningar som man kan ta del av på webben. Dessa utbildningar omfattar bland annat: arbetsanpassning och rehabilitering, belastningsergonomi samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Till varje avsnitt finns ett kortare kunskapstest.

Mer information: webbutbildningar

Arbetsmiljöforum

Arbetsmiljöforum är en fristående organisation som ger ut tidningen ”Du & jobbet” samt erbjuder olika typer av arbetsmiljöutbildningar.

Mer information: arbetsmiljöutbildningar.

Arbets- och miljömedicin Uppsala

AMM Uppsala ordnar utbildningar inom arbets- och miljömedicin.

Mer information: aktuella utbildningar.

Har du frågor om utbildningar och kurser är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig ino ergonomisektionenKjerstin StigmarLund.